• Slovenščina
  • English
  • Magyar
Create your online business with the latest design trends

Ustanova lokalna razvojna fundacija za Pomurje (Local development foundation for Pomurje region) sodeluje pri projektu kot vodilni partner. V okviru projekta bomo vzpostavili mednarodno oz. čezmejno mentorsko mrežo mentorjev za socialno podjetništvo in s tem omogočili večjo trajnost in krepitev njihovega delovanja.

Več informacij o aktivnostih LRF za Pomurje najdete na spletni strani www.lrf-pomurje.si.

Projektni partner je društvo Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület (Green Heart of Zala Rural Development Association).

Društvo Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület je bilo ustanovljeno leta 2008. Njihov cilj je izboljšanje življenjskih pogojev prebivalcev, krepitev družbeno-gospodarske vloge razvoja podeželja in prostorskega razvoja.

Od ustanovitve izvaja društvo tudi naloge lokalne akcijske skupne, ki deluje v njihovem območju. Na področju razvoja podeželja ima desetletne izkušnje.

Več informacij o aktivnostih društva najdete na spletni strani www.zzsz.hu.