• Slovenščina
  • English
  • Magyar
Create your online business with the latest design trends

HÍREK

Projekt célok

A programspecifikus cél a határmenti együttműködés kapacitásainak fejlesztése, azzal a céllal, hogy fejlettebb határmenti együttműködések jöhessenek létre a régióban. Az ezzel járó közvetlen cél egy összetett csomag létrehozása, ami a helyi igényekre reagálva nyújt segítséget a helyi szintű önszerveződő szociális vállalkozások számára, a helyzet felmérésétől kezdve a megvalósításig. Közvetetett hatásként, a határmenti együttműködések mértéke és minősége javul a régióban a szociális vállalkozások segítségével, ebben a kontextusban pedig a gazdasági mutatók is fejlődnek. A célok elérése munkahelyteremtésben és a foglalkoztatottsági mutatók javulásában is megmutatkozik.

Helyi igények

A szociális vállalkozások működési modellje a project területén nem eléggé reprezentált és ismeretlen, attól függetlenül, hogy jó megoldást kínál a térség gazdasági és társadalmi problémáinak leküzdésére. Nyugat-Európa országaiban a szociális vállalkozások a teljes foglalkoztatottság 6 %-át teszik ki, ezzel szemben Szlovéniában 249 regisztrált szociális vállalkozás szerepel, a foglalkoztatottság 1%-át biztosítva. A nemzetközi adatokkal való összevetés a programterületen alacsony foglalkoztatottsági rátákat mutat, ezzel együtt járó alacsony átlagbérek és csökkenő vagy stagnáló gazdasági fejlődési mutatók is tapasztalhatók: ezek egyik eredménye a fiatal munkaképes lakosok elvándorlása. A szociális vállalkozási forma használata gyakran háttérbe kerül a vele kapcsolatos kevés ismeret és rendelkezésre álló információ miatt. A határ egyik oldalán sem szignifikáns a meglévő szociális vállalkozások közötti együttműködés. A szinergiák kihasználásával és megfelelő információcserével az ilyen gazdasági modellek sokkal hatékonyabban működhetnek.

Határmenti együttműködés

A tervezés kezdetétől a project segíti a programterületen zajló intézményi együttműködést. A közös szükségletek vizsgálata és a project tervezése közös sikereknek számítanak és folyamatos tevékenységet jelentenek. A szociális vállalkozások hálózatosodása a határ mindkét oldalán elenyésző, annak ellenére, hogy hasonló erőforrások és helyzet mellett ez nem lehetne probléma. Az partnerkeresés szüksége ennek ellenére az egész programterületet jellemzi, ennek oka a központi régióktól való távolság, elmaradt fejlesztések, zsákfalvas szerkezet és a nem megfelelő közlekedési szolgáltatások, közlekedési infrastruktúra. Használható irányok:
– agrár együttműködések,
– bevásárló turizmus, a határ mindkét oldalán jelentkező fogyasztás a termelés generálójaként jelenik meg,
– üzleti, társadalmi és kulturális kapcsolatok a határmenti települések között,
– piaci és együttműködési lehetőségek kiaknázása testvérvárosi kapcsolatokkal,
– az ilyen jellegű gazdasági mechanizmusok sokkal hatékonyabban lehetnek a szinergiák kihasználásával és hatékony információ-és adat átadással, a fejlődés egésze erősödhet. Ebből fakadóan a vidéki területek bevételteremtő tevékenységei intenzívebbek lesznek, a fiatalkorúak elvándorlása lassul. E mellett a marginalizált csoportok helyzete is javulhat, megelőzhető a kisebb vidéki települések elnéptelenedése és leépülése.

A szociális vállalkozók összekapcsolása

Célunk nemcsak a társadalmi vállalkozások nemzetközi mentorálása, hanem láthatóságuk és integrációjuk biztosítása is.